apk-icon-editor

Name: APK Icon Editor

https://kefir500.github.io/apk-icon-editor/

/api/cask/apk-icon-editor.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 2.2.0

Fork me on GitHub