boxofsnoo-fairmount

Name: Fairmount

https://github.com/BoxOfSnoo/Fairmount

/api/cask/boxofsnoo-fairmount.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.1.3

Fork me on GitHub