cashnotify

Name: CashNotify

https://cashnotify.com/

/api/cask/cashnotify.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 3.3.1

Analytics:

Installs (30 days)
cashnotify 3
Installs (90 days)
cashnotify 4
Installs (365 days)
cashnotify 4
Fork me on GitHub