cashnotify

Name: CashNotify

https://cashnotify.com/

/api/cask/cashnotify.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 3.2.1

Fork me on GitHub