checkra1n

Name: checkra1n

https://checkra.in/

/api/cask/checkra1n.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 0.10.2

Analytics:

Installs (30 days)
checkra1n 89
Installs (90 days)
checkra1n 351
Installs (365 days)
checkra1n 844
Fork me on GitHub