font-blex-mono-nerd-font

Install command:
brew install --cask font-blex-mono-nerd-font

Name: BlexMono Nerd Font (IBM Plex Mono)

https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts

/api/cask/font-blex-mono-nerd-font.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 3.2.1

Analytics:

Installs (30 days)
font-blex-mono-nerd-font 664
Installs (90 days)
font-blex-mono-nerd-font 836
Installs (365 days)
font-blex-mono-nerd-font 836
Fork me on GitHub