pyfa

Name: pyfa

https://github.com/pyfa-org/Pyfa

/api/cask/pyfa.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 2.22.1

Analytics:

Installs (30 days)
pyfa 20
Installs (90 days)
pyfa 78
Installs (365 days)
pyfa 276
Fork me on GitHub