raiderio

Install command:
brew install --cask raiderio

Name: RaiderIO Client

https://raider.io/

/api/cask/raiderio.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 2.0.2

Analytics:

Installs (30 days)
raiderio 2
Installs (90 days)
raiderio 5
Installs (365 days)
raiderio 6
Fork me on GitHub