raiderio

Install command:
brew cask install raiderio

Name: RaiderIO Client

https://raider.io/

/api/cask/raiderio.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.6.3

Analytics:

Installs (30 days)
raiderio 0
Installs (90 days)
raiderio 1
Installs (365 days)
raiderio 1
Fork me on GitHub