terminus

Name: Terminus

https://eugeny.github.io/terminus/

/api/cask/terminus.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.0.112

Analytics:

Installs (30 days)
terminus 133
Installs (90 days)
terminus 550
Installs (365 days)
terminus 1,689
Fork me on GitHub