terminus

Name: Terminus

Terminal for a more modern age

https://eugeny.github.io/terminus/

/api/cask/terminus.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.0.120

Analytics:

Installs (30 days)
terminus 126
Installs (90 days)
terminus 417
Installs (365 days)
terminus 1,744
Fork me on GitHub