aws-cdk

AWS Cloud Development Kit - framework for defining AWS infra as code

https://github.com/aws/aws-cdk

License: Apache-2.0

/api/formula-linux/aws-cdk.json (JSON API)

Linux formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.63.0
bottle 🍾 catalina, mojave, high_sierra, x86_64_linux

Depends on:

node 14.11.0 Platform built on V8 to build network applications

Analytics:

Installs (30 days)
aws-cdk 67
Installs on Request (30 days)
aws-cdk 67
Build Errors (30 days)
aws-cdk 0
Installs (90 days)
aws-cdk 238
Installs on Request (90 days)
aws-cdk 238
Installs (365 days)
aws-cdk 516
Installs on Request (365 days)
aws-cdk 517
Fork me on GitHub