detekt

Install command:
 $ brew install detekt 

Static code analysis for Kotlin

https://github.com/detekt/detekt

License: Apache-2.0

/api/formula-linux/detekt.json (JSON API)

Linux formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.14.2

Depends on:

openjdk 14.0.1 Development kit for the Java programming language

Analytics:

Installs (30 days)
detekt 0
Installs on Request (30 days)
detekt 0
Build Errors (30 days)
detekt 0
Installs (90 days)
detekt 1
Installs on Request (90 days)
detekt 1
Installs (365 days)
detekt 5
Installs on Request (365 days)
detekt 4
Fork me on GitHub