detekt

Static code analysis for Kotlin

https://github.com/detekt/detekt

/api/formula-linux/detekt.json (JSON API)

Linux formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.9.1

Depends on:

openjdk 13.0.2+8 Development kit for the Java programming language

Analytics:

Installs (30 days)
detekt 2
Installs on Request (30 days)
detekt 1
Build Errors (30 days)
detekt 0
Installs (90 days)
detekt 2
Installs on Request (90 days)
detekt 1
Installs (365 days)
detekt 2
Installs on Request (365 days)
detekt 1
Fork me on GitHub