ktlint

Anti-bikeshedding Kotlin linter with built-in formatter

https://ktlint.github.io/

/api/formula-linux/ktlint.json (JSON API)

Linux formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.36.0

Analytics:

Installs (30 days)
ktlint 7
Installs on Request (30 days)
ktlint 7
Build Errors (30 days)
ktlint 0
Installs (90 days)
ktlint 34
Installs on Request (90 days)
ktlint 34
Installs (365 days)
ktlint 141
Installs on Request (365 days)
ktlint 142
Fork me on GitHub