aspell

Spell checker with better logic than ispell

http://aspell.net/

/api/formula/aspell.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.60.7
bottle 🍾 mojave, high_sierra, sierra

Analytics:

Installs (30 days)
aspell 45,477
Installs on Request (30 days)
aspell 2,833
Build Errors (30 days)
aspell 14
Installs (90 days)
aspell 110,206
aspell --with-lang-en 1
Installs on Request (90 days)
aspell 7,993
aspell --with-lang-en 1
Installs (365 days)
aspell 323,285
aspell --with-all-langs 199
aspell --with-lang-ru 29
aspell --with-lang-pl 26
aspell --with-lang-it 25
aspell --with-lang-pt_BR 17
aspell --without-lang-de --without-lang-es --without-lang-fr 15
aspell --with-lang-sv 14
aspell --with-lang-cs 10
aspell --with-lang-el 10
aspell --with-lang-el --with-lang-tr 10
aspell --with-lang-da 8
aspell --with-lang-uk 8
aspell --with-lang-nl 7
aspell --with-lang-pt_PT 7
Installs on Request (365 days)
aspell 20,319
aspell --with-all-langs 183
aspell --with-lang-ru 28
aspell --with-lang-pl 25
aspell --with-lang-it 24
aspell --with-lang-pt_BR 15
aspell --without-lang-de --without-lang-es --without-lang-fr 15
aspell --with-lang-sv 12
aspell --with-lang-cs 10
aspell --with-lang-el --with-lang-tr 10
aspell --with-lang-el 9
aspell --with-lang-nl 7
aspell --with-lang-pt_PT 7
aspell --with-lang-uk 7
Fork me on GitHub