bsdconv

Install command:
brew install bsdconv

Charset/encoding converter library

https://github.com/buganini/bsdconv

License: BSD-2-Clause

Formula JSON API: /api/formula/bsdconv.json

Formula code: bsdconv.rb on GitHub

Bottle (binary package) installation support provided for:

Intel ventura
monterey
big sur
catalina
mojave
64-bit linux
Apple Silicon ventura
monterey
big sur

Current versions:

stable 11.6
head ⚡️ HEAD

Analytics:

Installs (30 days)
bsdconv 0
Installs on Request (30 days)
bsdconv 0
Build Errors (30 days)
bsdconv 0

Analytics (macOS):

Installs (90 days)
bsdconv 0
Installs on Request (90 days)
bsdconv 0
Installs (365 days)
bsdconv 16
Installs on Request (365 days)
bsdconv 16

Analytics (Linux):

Installs (90 days)
bsdconv 0
Installs on Request (90 days)
bsdconv 0
Installs (365 days)
bsdconv 3
Installs on Request (365 days)
bsdconv 3
Fork me on GitHub