detekt

Install command:
brew install detekt

Static code analysis for Kotlin

https://github.com/detekt/detekt

License: Apache-2.0

/api/formula/detekt.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.15.0
bottle 🍾

Depends on:

openjdk 15.0.1 Development kit for the Java programming language

Analytics:

Installs (30 days)
detekt 138
Installs on Request (30 days)
detekt 138
Build Errors (30 days)
detekt 0
Installs (90 days)
detekt 379
Detekt 1
Installs on Request (90 days)
detekt 379
Detekt 2
Installs (365 days)
detekt 1,375
Installs on Request (365 days)
detekt 1,374
Fork me on GitHub