detekt

Static code analysis for Kotlin

https://github.com/detekt/detekt

License: Apache-2.0

/api/formula/detekt.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.10.0

Depends on:

openjdk 14.0.1 Development kit for the Java programming language

Analytics:

Installs (30 days)
detekt 99
Installs on Request (30 days)
detekt 99
Build Errors (30 days)
detekt 0
Installs (90 days)
detekt 309
Installs on Request (90 days)
detekt 309
Installs (365 days)
detekt 579
Installs on Request (365 days)
detekt 578
Fork me on GitHub