detekt

Install command:
brew install detekt

Static code analysis for Kotlin

https://github.com/detekt/detekt

License: Apache-2.0

/api/formula/detekt.json (JSON API)

/api/bottle/detekt.json (Bottle JSON API)

Formula code on GitHub

Bottle (binary package) installation support provided for macOS releases.

Current versions:

stable 1.18.1

Depends on:

openjdk@11 11.0.12 Development kit for the Java programming language

Analytics:

Installs (30 days)
detekt 117
Installs on Request (30 days)
detekt 117
Build Errors (30 days)
detekt 0
Installs (90 days)
detekt 552
Installs on Request (90 days)
detekt 552
Installs (365 days)
detekt 1,971
Installs on Request (365 days)
detekt 1,971
Detekt 2
Fork me on GitHub