ktlint

Anti-bikeshedding Kotlin linter with built-in formatter

https://ktlint.github.io/

/api/formula/ktlint.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.35.0

Analytics:

Installs (30 days)
ktlint 857
Installs on Request (30 days)
ktlint 857
Build Errors (30 days)
ktlint 0
Installs (90 days)
ktlint 2,248
Installs on Request (90 days)
ktlint 2,249
Installs (365 days)
ktlint 4,595
Installs on Request (365 days)
ktlint 4,595
Fork me on GitHub