ktlint

Anti-bikeshedding Kotlin linter with built-in formatter

https://ktlint.github.io/

/api/formula/ktlint.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.36.0

Analytics:

Installs (30 days)
ktlint 710
Installs on Request (30 days)
ktlint 707
Build Errors (30 days)
ktlint 0
Installs (90 days)
ktlint 2,236
Installs on Request (90 days)
ktlint 2,232
Installs (365 days)
ktlint 8,295
Installs on Request (365 days)
ktlint 8,290
Fork me on GitHub