msktutil

Install command:
brew install msktutil

Active Directory keytab management

https://github.com/msktutil/msktutil

License: GPL-2.0-or-later

Formula JSON API: /api/formula/msktutil.json

Formula code: msktutil.rb on GitHub

Bottle (binary package) installation support provided for:

Apple Silicon sonoma
ventura
monterey
Intel sonoma
ventura
monterey
64-bit linux

Current versions:

stable 1.2.1

Analytics:

Installs (30 days)
msktutil 4
Installs on Request (30 days)
msktutil 4
Build Errors (30 days)
msktutil 0
Installs (90 days)
msktutil 11
Installs on Request (90 days)
msktutil 11
Installs (365 days)
msktutil 78
Installs on Request (365 days)
msktutil 78
Fork me on GitHub