tcptunnel

Install command:
brew install tcptunnel

TCP port forwarder

https://github.com/vakuum/tcptunnel

License: GPL-2.0

Formula JSON API: /api/formula/tcptunnel.json

Formula code: tcptunnel.rb on GitHub

Bottle (binary package) installation support provided for:

Apple Silicon sonoma
ventura
monterey
big sur
Intel sonoma
ventura
monterey
big sur
catalina
mojave
high sierra
sierra
el capitan
64-bit linux

Current versions:

stable 0.8

Analytics:

Installs (30 days)
tcptunnel 4
Installs on Request (30 days)
tcptunnel 4
Build Errors (30 days)
tcptunnel 0
Installs (90 days)
tcptunnel 14
Installs on Request (90 days)
tcptunnel 14
Installs (365 days)
tcptunnel 95
Installs on Request (365 days)
tcptunnel 95
Fork me on GitHub