aws-cdk

AWS Cloud Development Kit - framework for defining AWS infra as code

https://github.com/aws/aws-cdk

License: Apache-2.0

/api/formula/aws-cdk.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.64.0
bottle 🍾 catalina, mojave, high_sierra

Depends on:

node 14.12.0 Platform built on V8 to build network applications

Analytics:

Installs (30 days)
aws-cdk 1,680
Installs on Request (30 days)
aws-cdk 1,680
Build Errors (30 days)
aws-cdk 0
Installs (90 days)
aws-cdk 6,063
Installs on Request (90 days)
aws-cdk 6,063
Installs (365 days)
aws-cdk 16,004
Installs on Request (365 days)
aws-cdk 16,010
Fork me on GitHub